Hồn sông núi nước Nam còn mãi. Để hôm nay ta lại là ta. Xé mây trời sáng bao la. Anh linh tiên tổ Hùng ca đời đời.