Với giá rẻ, nhiều mặt hàng phong phú, mô hình lập các cửa hàng bán rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP đang được nhân rộng